img

Do pútnického miesta v Šaštíne každoročne vo februári putuje viac ako tristo zaľúbených mladých ľudí zo všetkých kútov Slovenska, ale i zahraničia.

Púť zaľúbených je určená pre tých, ktorí spolu chodia, sú zasnúbení alebo manželia.

Púť trvá tri dni a každý jeden z nich má bohatý program, ktorý je posilou do spoločného kráčania našich zaľúbených. Je určená pre mladých ľudí, aby načerpali silu a chuť rozvíjať ich vzájomnú lásku vo vzťahu s perspektívou smerovania do manželstva, pozvali Ježiša do svojho vzťahu, dali mu prvé miesto a prostredníctvom jeho Matky Sedembolestnej Panny Márie si vyprosili mnoho milostí pre svoj vzťah, práve na tomto pútnickom mieste.

V centre každého dňa je sv. omša a počas jednej zo sv. omší si mladí (chlapec dievčaťu a dievča chlapcovi) vyjadria predsavzatie žiť čistý vzťah a manželia si obnovia svoj manželský sľub.

V programe nechýbajú svedectvá životných skúseností; obohacujúce a zaujímavé prednášky, na základe ktorých nasleduje práca v malých skupinkách s manželskými pármi; koncerty veriacich mladých ľudí rozdávajúcich radosť a nádej cez hudbu; divadlo a besedy so vzácnymi ľuďmi. Počas púte majú mladí možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia, využiť službu ucha, stíšiť sa pri adorácii a zapojiť sa do posvätného ruženca.

 

KRONIKA - Prehľad jednotlivých ročníkov:

 

Hymna Púte zaľúbených:


 

Upozornenie: Hymna je voľne šíriteľná s povinnosťou uverejniť zdroj nasledovne: Púť zaľúbených, www.zalubeni.sk

Hymna Púte zaľúbených
(Text: Mária Oravcová, Hudba a spev: Braňo Letko, Tvorba: BB Studio)

My prosíme ťa, Pane,
daj nám požehnanie,
zachráň nás od prázdnych ciest.
Nech tvoja láska, Pane,
sa našou láskou stane
nech necháme sa tebou viesť.
Ty dávaš lásku nám,
čo neberie lež dáva,
/: a z dvoch vzdialených sŕdc, môj Pane,
v Tebe jedno sa stáva

My prosíme ťa, Pane,
daj nám požehnanie,
zachráň nás od prázdnych ciest.
Nech tvoja láska, Pane,
sa našou láskou stane
nech necháme sa tebou viesť.
Ty dávaš lásku nám,
čo neberie lež dáva,
/: a z dvoch vzdialených sŕdc, môj Pane,
v Tebe jedno sa stáva

/: a z dvoch vzdialených sŕdc, môj Pane,
v Tebe jedno sa stáva
 

img