img

13. ročník: Sľúbiť si, darovať sa (rok 2019)

Plagát:

Plagat_2019

 

 

PIATOK (14.2.):

 • 15:00* Korunka Božieho milosrdenstva - Pavlíni
 • od 15:30 Registrácia pútnikov
   
 • 18:00* Úvodná svätá omša - celebruje o. Juraj KOVAĽ, SDB, zbor Eleos
 • 19:15 Začatie programu, privítanie pútnikov v telocvični, organizačné pokyny
 • 19:30 Muzikál - Song of Love - Mladí z oratória a priatelia, Šaštín-Stráže
  • (pre účastníkov filmového workshopu je možnosť si pozrieť film Ticho v multimediálnej miestnosti) 
 • 21:15 Svedectvo - manželia SVITANOVCI

 • 22:15 Koncert - Pavel HELAN

 • 23:30* Rande u mamy, ruženec k Sedembolestnej Panne Márii - hlavný organizačný tím Púte zaľúbených

 • *večerné slovko a požehnanie - Saleziáni dona Bosca

 

SOBOTA (15.2.):

 • 07:00 RAŇAJKY

 • 08:00 Spoločná ranná modlitba

 • 08:15 Prednáška: Päťtisíc mužov sa dosýta najedlo z piatich chlebov a dvoch rýb! , o. Branislav KOŽUCH

 • 10:15 Práca v skupinkách s manželským párom

 • 11:30 OBED 
 • 12:00 Doplnkový program

 

12:0012:0013:00
Diskusia s režisérkou filmu Ticho Zuzanou Liovou, je nutné si pred tým pozrieť film, doma alebo v piatok. (obmedzený počet miest - 30 párov)

Voľný program

Moderovaná prehliadka Národnej Svätyne

Miro JANÁK, Zuzana Liová Pavlíni

 

 • 14:00 Prednáška: Modlitba ako vzťah, modlitba vo vzťahu, Kateřina LACHMANOVÁ
 • 15:45 Práca v skupinkách s manželským párom

 • 17:30 VEČERA

 • 19:00* Svätá omša - počas svätej omše PREDSAVZATIE ŽIŤ ČISTÝ VZŤAH, celebruje o. Igor KRÁĽ, SVD, zbor Eleos 
 • 21:00 Koncert - Janais

 • 22:15 Svedectvo - manželia

 • 23:30* Tichá adorácia
 • 23:30* Moderovaná adorácia - o. Michal NIŽNÁNSKY, OSPPE

 • *večerné slovko - Saleziáni dona Bosca

  

 NEDEĽA (16.2.):

 

 • 07:00 RAŇAJKY

 • 08:00 Spoločná ranná modlitba

 • 08:15 Svedectvo - JÁNOŠOVCI 
 • 09:00 Beseda s otcom biskupom 

 • 10:30* Svätá omša - celebruje otec biskup Peter RUSNÁK, zbor Eleos 

 • 12:00 OBED

 

img