img
1. ročník: Pod Krídlom (2008)
2. ročník: Slobodní v Láske (2009)
3. ročník: Malé veci s veľkou láskou (2010)
4. ročník: Zakorenení v Ňom (2011)
5. ročník: I like manželstvo (2012)
6. ročník: Vyberám si vernosť! (rok 2013)
8. ročník: SlúŽIŤ V LÁSKE (rok 2015) - očami fotografky Zuzky Holotíkovej :)
9. ročník: Milovať do krajnosti (rok 2016)
img